Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2015

5850 b7cf

adriensbrodyy:

Adrien Brody in Mr Porter photo shoot

Reposted frommittland mittland viafatu fatu
dziadmiszel
Tak nic nie ma stałego na ziemi prócz tego, co człowiek posiada we własnej piersi i głowie: prócz wiedzy, która wskazuje drogi i uczy stąpać po nich, prócz pracy, która rozjaśnia samotność i odżegnywa nędzę, prócz doświadczenia, które naucza, i wysoko podniesionych uczuć, które od złego chronią.
— Eliza Orzeszkowa – Marta
Reposted frompuella13 puella13 viafatu fatu
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana

April 30 2015

dziadmiszel
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viafatu fatu
dziadmiszel
Solitude | via tumblr this is love
Reposted fromweightless weightless viaciasteczkowa ciasteczkowa
dziadmiszel
8557 12be
Reposted fromrichtich richtich viaszmaragdowykot szmaragdowykot

April 23 2015

dziadmiszel
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viafatu fatu
dziadmiszel
Reposted fromfelicka felicka viarainbowarrior rainbowarrior
dziadmiszel
0774 c2a2
Reposted fromkrolik krolik viafatu fatu
dziadmiszel
0585 9be9 500
Janusz Korczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viafatu fatu
dziadmiszel
2062 9f92 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viarainbowarrior rainbowarrior

April 21 2015

dziadmiszel

April 19 2015

dziadmiszel
9836 af60
Reposted fromrol rol viagejowygej gejowygej
dziadmiszel
9612 0604 500
Reposted fromrol rol viagejowygej gejowygej
dziadmiszel
2467 8c26
Reposted fromhormeza hormeza viafatu fatu
dziadmiszel
7585 761b
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viafatu fatu

April 16 2015

8964 1da5 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viagejowygej gejowygej
dziadmiszel
Reposted fromkamdz kamdz viagejowygej gejowygej
dziadmiszel
Rozmowa z Tuwimem rzadko bywała "normalna". Żył we własnym świecie, w swoim szperactwie, lękach, upojeniach, zachwytach i grozie, śmiał się i płakał łatwo, czasem miesiącami zamykał się w domu i bał się wyjść na ulicę, czasem pił i bawił się co wieczór.
— Mariusz Urbanek, Tuwim. Wylękniony bluźnierca
dziadmiszel
5833 1fd0
4866 0fe4 500
Reposted frompea-pea pea-pea viarainbowarrior rainbowarrior
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...